Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Výhled do budoucna

Investiční

a) I. etapa dokončeno – Přístavba stravovacího provozu - dokončena

b) Rekonstrukce uvolněných prostor ve staré budově ( v souvislosti s bodem a)

Přebudováním uvolněných prostor na ubytovací kapacity, oprava sociálního zázemí, částečně zkvalitnily stávající ubytovací a sociální fond. Důsledkem této rekonstrukce došlo ke snížení počtu společně bydlících obyvatel na více lůžkových pokojích. Dokončeno bylo v roce 2008.

c) Vybudování nové moderní ubytovací kapacity- II. etapa.

Název akce: „Přístavba Domu sv. Antonína, II.etapa- ubytovací kapacita“

Přístavbou vznikne v třípatrové, kaskádovitě výškově ustupující budově celkem 45 pokojů. Na každém patře 15 pokojů. V přízemí a prvním nadzemním podlaží, kde jsou pokoje větší, je možnost dvojlůžkových pokojů ( případně i manželů), ve třetím NP pak jednolůžkové pokoje. Všechny pokoje jsou orientovány jihozápadním směrem do zahrady a jsou všechny opatřeny balkony, na které lze vyjet i s postelí. Veškeré zázemí jak technické tak zaměstnanecké i klientské zůstává umístěno ve staré budově, která je s novou přístavbou propojena ve všech podlažích. Jedná se o zaměstnanecké sociální zázemí (šatny, apod.), ordinace, prostory pro rehabilitaci obyvatel, dílny pro volnočasové aktivity, prostory pro služby (kadeřník, holič, pedikůra, apod.) technické zázemí (kotelna, prádelna, žehlírna, sklady, apod.) a již zmíněný stravovací provoz a víceúčelová společenská místnost Přístavbou vznikne též nový dominantní vstupní prostor do celého Domu. Součástí nového vstupního vestibulu je i kaple a venkovní parkoviště. Přístavbou vznikne též možnost využít případně třetí podlaží stávající budovy pro zřízení speciálního oddělení pro klienty s Alsheimerovou chorobou, kterých přibývá geometrickou řadou a zařízení tohoto typu je nedostatek. Pro toto oddělení je počítáno propojení na střechu přístavby, kde bude vybudován bezpečný ozeleněný venkovní prostor pro tyto klienty. Případné úpravy stávající budovy nejsou předmětem II etapy. V roce 2010 bylo vydáno stavební povolení a vše je nyní jen otázkou získání finančních prostředků na přístavbu Domu.

d) Rekonstrukce a modernizace původní budovy – III etapa.

Po dokončení II. etapy výstavby bude zahájena postupná rekonstrukce stávající budovy. Jedná se především o modernizaci třetího NP, kde počítáme se zřízením speciálního oddělení pro klienty s Alsheimerovou chorobou. Postupně pak budou různou formou rekonstruovány ostatní prostory pro účely zkvalitnění péče o klienty, zaměstnance a dále pak i prostory pro komerční využití pro účely zřízení dalších sociálních služeb. Centrum domácí péče, půjčovna kompenzačních .pomůcek apod.

e) Dům s pečovatelskou službou – IV. etapa.

Směrem do ulice přístupný penzion pro seniory by završil celkovou výstavbu „Areálu pokojného stáří“, kde by si klienti mohli dle svých fyzických a duševních sil vybrat, která nabízená služba je pro ně v daný okamžik ta nejvhodnější. Přitom by se sžívali se zdejším prostředím ve městě, ve kterém převážnou část svého života žili, nebo k němu mají osobní vztah. Vybudování penzionu je přijednáno se zástupci města, kteří vědí o tom, že Kongregace Milosrdných sester Ssv. Karla Boromejského je připravena jednat o poskytnutí pozemku pro tyto účely.

 

Neinvestiční:

a) Obnova vybavení pokojů nábytkem.

Počínaje rokem 2006 zahájena obnova vybavení jednotlivých pokojů novým nábytkem, především však lůžky s elektrickým ovládáním a uzamykatelnými noční stolky. Každoročně dojde k obnově minimálně tří lůžek s příslušenstvím. Do konce roku 2010 již bylo pořízeno celkem více jak 50 těchto postelí včetně příslušenství. V roce 2011 bude zahájena příprava na postupnou obměnu vybavení centrálních koupelen na jednotlivých podlažích Domu.

b) Obnova zdravotnických a rehabilitačních pomůcek.

Každým rokem dle stavu financí obnovovat stávají mobiliář (klosetová křesla, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, noční stolky s jídelní deskou, příp. jídelní stolky). Dále pak ke každému lůžku pořídit křeslo buď pevné nebo pojízdé, příp. polohovatelné.