Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Co bylo pořízeno

V roce 2007 bylo pořízeno vybavení do nově vybudované přístavby Domu. Jedná se vybavení pokojů, společenské místnosti, jídelny, šaten, stacionáře, nové knihovny, sociálních zázemí, provedena částečná modernizace vybavení pokojů ve „staré části“.

V roce 2008 byla s daru Nadace Dobré dílo pořízena modernizace osobního výtahu. A díky drobným dárcům jsme mohli vybudovat tři dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zázemí ve druhém podlaží a další drobné práce opravárenského charakteru v prostorách Domu.

Všechno to by nebylo možné bez přispění různých dárců, kteří se však i nemalou měrou zasloužili o dofinancování přístavby Domu v době , kdy nebylo jisté zda se podaří fin. prostředky po výpadku slíbených peněz zajistit. Zvláštní poděkování patří Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která nesla největší tíhu odpovědnosti, nadaci Dobré dílo, ČEZ, městu Moravské Budějovice, ale i všem dalším dárcům z řad příznivců Domu sv. Antonína. Všem Vám známým a mnohdy i anonymním dárcům, patří naše upřímné poděkování.