Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Dobrovolníci

Dobrovolnická práce je výrazem určitého životního postoje k důležitým lidským hodnotám. V zahraničí je velmi rozšířena a ceněna. Jsme velmi vděčni, že i v našem okolí se najdou lidé, kteří věnují obyvatelům našeho domova svůj čas bez nároku na jakoukoli odměnu.

Pomoc dobrovolníků je velmi užitečná a prospěšná. Mají čas na činnosti, které nemůže personál ani při té nejlepší vůli zvládat v běžném provozu.

Dobrovolníci našim obyvatelům čtou, hrají a zpívají, promítají diapozitivy, nakupují jim, doprovázejí je na procházkách po zahradě, zvláště lidi na vozíčku. Vůbec není třeba vymýšlet nějakou zvláštní a složitou činnost, úplně stačí lidem naslouchat, povídat si s nimi, projevit účast s jejich radostmi, starostmi a problémy. Dobrovolnická práce umožňuje lidem poznat, že když svůj čas investují smysluplně – do pomoci druhým, prožijí na vlastní kůži to, že platí: čím víc dáváme, tím víc dostáváme.