Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Historie Domu sv. Antonína

 

Dům sv. Antonína byl postaven v letech 1934 - 1936 a 19.9.1936 uveden do užívání. Dům zpočátku sloužil jako mateřská škola, dívčí škola, pořádaly se zde kursy a duchovní cvičení duchovních osob i laiků. Bylo zde přijato několik starých osob a také několik studentů zde našlo dočasné ubytování

V roce 1938 v důsledku zabrání Sudet byl dům zaplněn českým obyvatelstvem, především ze Znojma, kteří se museli vystěhovat. V roce 1945 zde byl zřízen krátce vojenský lazaret a v roce 1948 bylo zrušeno provozování mateřské školky z moci úřední.

Z Domu sv. Antonína pro výchovu mladých se stává domov důchodců. V roce 1949 přebírá vedení domova ČKCH a od r. 1952 nastupuje do ústavu první civilní vedoucí. Od roku 1960 přebírá domov do své péče ONV Třebíč. V roce 1976 přechází správa domova důchodců na Ústav sociálních služeb Třebíč. V tomto roce nastupuje do funkce vrchní sestry civilní osoba. V roce 1982 proběhly v domě nutné opravy na instalacích a ostatním zařízení.

Politické a společenské změny po roce 1989 zasáhly i do chodu domova důchodců. 21.11.1991 zřizuje Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského opět Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích a 12.12.1991 je podepsána dohoda mezi OÚ v Třebíči a Kongregací k navrácení majetku. Od roku 1992 nese klášter, respektive domov důchodců, opět původní název Dům sv. Antonína. Obyvatelům i personálu požehnal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. 18.1.1992 . Po 57 letech v roce 1993 byla znovu vyzdvižena socha sv. Antonína do připraveného výklenku v budově.

V roce 1997 a 1999 byla provedena půdní vestavba a přístavba na jihozápadní straně Domu. Tyto stavební úpravy vyřešily problematiku absence druhého přístupového schodiště a lůžkového výtahu pro obyvatele. Půdní vestavba umožnila pak rozšíření ubytovacích prostor, včetně vybudování administrativního zázemí a rehabilitace. V dubnu 2005 se řádové sestry definitivně přestěhovaly do opraveného domku v sousedství a objekt slouží výhradně pro potřeby obyvatel. Po celou historii domu je udržována v provozu kaple zasvěcená Božskému Srdci a nejinak je tomu i dnes.

V roce 2006, kdy proběhly oslavy 70- ti let od zahájení provozu Domu svatého Antonína, byla zahájena první etapa modernizace provozu. Přístavbou Domu byl vybudován nový stravovací provoz včetně nové kuchyně a jídelny. Součástí této akce byla i výstavba víceúčelové společenské místnosti a výstavba nové moderní ubytovací kapacity. Tyto prostory slouží pro pořádání jak společenských a kultuních akcí, tak pro provoz denního stacionáře a odlehčovacích služeb. Přístavba Domu byla uvedena do provozu dne 8.11.2007. Za účasti hejtmana Kraje Vysočina a dalších významných osobností požehnal dílo při slavnostní Mši Svaté brněnský biskup Mos. Vojtěch Cikrle.

V roce 2008 byl přebudován vícelůžkový pokoj na tři dvojlůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením. Dále proběhla rekonstrukce osobního výtahu, kde došlo k výměně a zvětšení prostoru kabiny, která nyní již vyhovuje evropským bezpečnostním předpisům. V průběhu roku jsme postupně v rámci drobných oprav zřídili dva další WC, došlo k výměně Povlakové podlahy na hlavním schodišti, byla přestěhována stávající žehlírna do nových prostor, vybudována místnost pro zemřelé, sklad prádla a místnost pro skladování jednorázových pomůcek pro obyvatele. V oblasti materiálně technického vybavení pokračujeme každoročně s obměnou vybavení pokojů. Ke konci roku 2008 máme 25 kusů elektrických polohovacích lůžek a ke konci roku se nám podařilo pořídit i nové lůžkoviny. Bylo částečně dokončeno též oplocení směrem do ulice Komenského. Výše uvedené práce se nám daří uskutečňovat díky finanční pomoci zřizovatele a především díky darům od jednotlivců i firem.

Více než sedmdesátiletou historii psali především ti, kteří zde žili a sloužili. Těžké i radostné chvíle zde prožívaly ruku v ruce řádové sestry společně s civilními zaměstnanci, příznivci, dobrodinci, dobrovolníky a přáteli.Všem patří velký dík za práci, kterou v péči o potřebné lidi. vykonali.