Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Investiční akce, opravy, údržba

Nová výstavba zahájená v roce 2006 je první etapa modernizace provozu Domu. Přístavbou a částečnou rekonstrukcí. 1.podzemního podlaží vznikla nová kuchyně s veškerým příslušenstvím s kapacitou cca 220 hlavních jídel, kotelna,strojovna vzduchotechniky, zásobovací cesta, včetně zázemí pro zaměstnance. V prvním nadzemním podlaží je kromě vstupů do objektu a nadstandardního pokoje, umístěna jídelna s venkovní terasou pro cca 100 strávníků s vydávacím pultem a zázemím. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází víceúčelová společenská místnost, která bude využívaná jako denní stacionář, prostor pro zájmovou a ergoterapeutickou činnost obyvatel, společenské a kulturní akce interní či s přístupem veřejnosti. Tento prostor lze využít též na případnou přednáškovou činnost, pro pořádání firemních či soukromých akcí Přípravna tohoto prostoru je propojena s kuchyní dvěma výtahy. Kromě propojovací chodby do 2 .NP staré části Domu se zde nachází též dva nadstandardní pokoje se sociálním zázemím a vstup do rehabilitace. Propojení staré a nové části je v každém podlaží.

V roce 2006, kdy proběhly oslavy 70- ti let od zahájení provozu Domu svatého Antonína, byla zahájena první etapa modernizace provozu. Přístavbou Domu byl vybudován nový stravovací provoz včetně nové kuchyně a jídelny. Součástí této akce byla i výstavba víceúčelové společenské místnosti a výstavba nové moderní ubytovací kapacity. Tyto prostory slouží pro pořádání společenských, kulturních i volnočasových aktivit jak obyvatel a jejich příbuzných, tak i zaměstnanců. Víceúčelová společenská místnost je též hojně využívána pro různá setkání, oslavy i pro vzdělávání. Přístavba Domu byla uvedena do provozu dne 8.11.2007. V roce 2008-2010 byl přebudován vícelůžkový pokoj na tři dvojlůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením, stejně tak i bývalá jídelna. Dále proběhla rekonstrukce osobního výtahu, kde došlo k výměně a zvětšení prostoru kabiny, která nyní již vyhovuje evropským bezpečnostním předpisům. V průběhu roku jsme postupně v rámci drobných oprav zřídili dva další WC, došlo k výměně povlakové podlahy na hlavním schodišti, byla přestěhována stávající žehlírna do nových prostor, vybudována místnost pro zemřelé, sklad prádla a místnost pro skladování jednorázových pomůcek pro obyvatele. V oblasti materiálně technického vybavení pokračujeme každoročně s obměnou vybavení pokojů. Ke konci roku 2010 máme celkově již více jak polovinu lůžek polohovacích s elektrickým pohonem a vybavených antidekubitními matracemi. Zvyšujeme tak komfort, jak pro obyvatele, tak pro obsluhující personál Podařilo pořídit i nové lůžkoviny. Na jednotlivých patrech byly opraveny společné sociální prostory. Zahájena oprava fasády domu. Je připravena druhá etapa přístavby Domu, kdy by vznikla nová ubytovací kapacita pro 80 obyvatel. Bylo částečně dokončeno též oplocení směrem do ulice Komenského.