Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Muzikál

1. strana obálky.jpg

V sobotu 7.1.2018 obyvatelé domova shlédli muzikál Jesus Christ Supermlád / Spojené farnosti s vedoucím souboru L.Strašákem /. Nevšední umělecký zážitek sdíleli se svými příbuznými a známými.