Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Výběrové řízení na místo ředitele

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích

 

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání
 • organizační a řídící schopnosti
 • schopnost práce v týmu, komunikativnost, samostatnost a flexibilita
 • dobrá znalost práce s výpočetní technikou, řidičský průkaz sk. B
 • schopnost implementace obecně závazných právních předpisů do vnitřních norem
 • znalost neziskového sektoru, problematiky sociálních služeb a praxe ve vedoucí funkci výhodou
 •  

  K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • ověřenou kopie dokladu o nejvyšším vzdělání
 • výpis z Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
 • motivační dopis na max. 1 stranu A4
 • vlastní úvahu o řízení a rozvoji Domu sv. Antonína na max. 3 strany A4
 • prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, souhlas k jejich zpracování.“
 • souhlas s provedením psychologických testů
 •  

  Nabízíme:

 • zajímavou, odpovědnou a kreativní práci
 • možnost odborného růstu, příjemné pracovní prostředí
 • smluvní mzdu
 • Předpokládaný nástup:

 • listopad 2019
 •  

  Způsob podání přihlášky:

 • písemně nebo osobně do 10. 6. 2019 na adresu: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Šporkova 12, 118 00 Praha 1
 • na obálce uveďte: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení ředitel DSVA“
 •  

   

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.

   

  pdf Výběrové řízení na místo ředitele ke stažení