Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Obecné údaje

Základní typy poskytovaných služeb:   

Domov pro seniory
  Odlehčovací služby
Zásady pro poskytování služeb:  
   

Ke každému obyvateli přistupujeme individuálně, trpělivě a máme na zřeteli, že je jedinečnou osobností.

Dbáme zásad rovnosti. Jedná se o dospělé osoby, chráníme se způsobů jednání jako s malými dětmi.

Respektujeme lidskou důstojnost a soukromí obyvatel v co největší míře.

Posilujeme u obyvatel vědomí smyslu a hodnoty jejich života, přestože se jejich fyzické, psychické i společenské možnosti snižují, povzbuzením a zdůrazňováním toho, co ještě dovedou a mohou prožívat, příp. dělat pro sebe i pro druhé.

Podporujeme u obyvatel rozvoj duchovních hodnot. Aktivně nabízíme a upozorňujeme na duchovní, kulturní a společenské akce a události v Domě a okolí.

Pomáháme obyvatelům s vlastní orientací k životním hodnotám (nejenom tvůrčím, zážitkovým, ale i postojovým) v pravidelných individuálních i kolektivních pohovorech.

Dbáme na dodržování "Zásad péče o seniory" (Příloha č.5 Standard č.2), kde jsou kromě jiného uvedeny i "Příklady možného chybného a neprofesionálního jednání se seniory", kterých se chceme vyvarovat.

Dle možností respektujeme a podporujeme u obyvatel požadavky týkající se oblasti jejich dřívějších zálib, koníčků (poslechu hudby apod.)