Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Rozsah služeb

Dům poskytuje obyvatelům a klientům sociální služby, které lze rozdělit na tři základní okruhy.

Ubytování

je poskytováno v jedno, dvou a třílůžkových pokojích a přesná specifikace je uvedena ve Smlouvě. Součástí ubytování je i péče o osobní prádlo a oblečení, které je z tohoto důvodu označeno osobní značkou. Dále úklid, teplo, teplá užitková voda. Platí pro domov pro seniory.

Stravování

Poskytovatel zajišťuje Obyvateli celodenní stravu, která se skládá ze snídaně, dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny a večeře, příp. druhé večeře, které jsou zveřejňovány předem na týdenním jídelním lístku schváleném stravovací komisí, lékařem a vrchní sestrou. Poskytovatel dále zajišťuje stravování podle individuálního dietního režimu Obyvatele. Jedná se o dietu č. 2,3,4,9, i v kombinaci mletá, mixovaná.

Úkony péče

Poskytovatel je povinen poskytnout Obyvateli základní služby a další služby v souladu se Smlouvou. V případě, že Obyvatel je příjemcem příspěvku na péči zajistí Poskytovatel pravidelnou pomoc v rozsahu dle stanoveného stupně závislosti, viz § 9 zákona č. 108./2006 Sb. Příspěvek na péči je Obyvatel povinen poskytnout Poskytovateli, a to formou souhlasu se zasíláním na číslo účtu Domu.

 

Součástí poskytovaných služeb je i zdravotnická péče

  • Zdravotnickou péči poskytuje obyvatelům praktický lékař, který je v Domě pravidelně dva dny v týdnu, v případě potřeby i na telefonické zavolání. Pro klienty, kteří mají jiného lékaře je zajištěno telefonické spojení do jeho ordinace, případně domů.
  • V akutních případech zajistí sloužící zdravotní sestra RZP.
  • Poskytovatel zajistí Obyvateli nákup ordinovaných léků na předpis i ve volném prodeji oproti úhradě.
  • Vyúčtování těchto plateb je prováděno ve stanoveném zúčtovacím období v souladu se Smlouvou.
  • V případě úmrtí Obyvatele, který nemá pozůstalé, Dům zajistí vypravení pohřbu a uložení do hrobu Domu sv. Antonína, které udržuje v důstojném stavu.
  • Náklady budou uhrazeny z pozůstalosti Obyvatele.