Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Základní charakteristika

Poslání.

Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích je domov pro seniory (DS) a osoby ze zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc druhé osoby, při svých základních životních potřebách.

Dům sv.Antonína poskytuje pobytové odlehčovací služby (OS) osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Posláním DS a OS je umožnit obyvatelům důstojné a kvalitní prožití života s důrazem na tradiční křesťanské hodnoty.

Sociální služby jsou určeny pro klienty, kterým zdravotní stav nebo i sociální situace již neumožňuje samostatnou existenci.

Nabízíme celodenní pobytové služby pro seniory pobírající starobní nebo invalidní důchod v Domově pro seniory a případně časově omezené odlehčovací pobytové služby. Provozováním odlehčovacích služeb nabízíme zájemcům řešení mimořádných problémů při opatrování osob v domácí péči a to nejdéle na tři měsíce. (Nemoc ošetřovatele, odpočinková dovolená, apod.)

Výše uvedenou činností Dům sv. Antonína plní základní poslání Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve službě milosrdenství starým a nemocným lidem.

Domov pro seniory má kapacitu 80 lůžek.

Odlehčovací služby mají kapacitu 3 lůžka.

Cíle k naplnění poslání:

1) Co nejdelší fyzická a psychická samostatnost obyvatel - podpora a pomoc vést běžný způsob života.

2) Rozvoj péče o duchovní potřeby obyvatel.

3) Vytvoření materiálních podmínek pro důstojné prožití života i stáří.

4) Odlehčovací služba poskytuje podporu a možnost odpočinku osobě trvale pečující v domácnosti o seniora.

Cílovou skupinou DS a OS jsou senioři a dospělí od 50 let věku, příjemci invalidního nebo starobního důchodu, kteří nemohou sami pobývat ve vlastním domácím prostředí z důvodu snížené soběstačnosti a potřebují pravidelnou pomoc druhé fyzické osoby.