Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Co bylo pořízeno

V roce 2016 byly pořízeny automatické dveře do jídelny pro jednodušší vstup uživatelů služby Domova pro seniory. U jídelny byla vybudována zimní zahrada, kde mohou klienti i zaměstnanci obědvat. kromě toho je prostor využíván k oscializaci obyvatel žijících v Domě sv. Antnonína prostřednictvím pestré a předem důkladně plánované škálky volnočasových aktivit. Významným stavebním počinem byla rekonstrukce přístupové cesty od hlavní brány až k budově Domu sv. Antonína. 

Co se týče roku 2017, díky drobným dárcům jsme mohli uskutečnit další drobné práce opravárenského charakteru v prostorách Domu (zejména prádelenských, kuchyňských a jiných zařízení, opravy elektro a vodoinstalace, opravy oken). 

Všechno to by nebylo možné bez přispění různých dárců, kteří se však i nemalou měrou zasloužili o dofinancování přístavby Domu v době , kdy nebylo jisté zda se podaří fin. prostředky po výpadku slíbených peněz zajistit. Zvláštní poděkování patří Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která nesla největší tíhu odpovědnosti, nadaci Dobré dílo, ČEZ, městu Moravské Budějovice, ale i všem dalším dárcům z řad příznivců Domu sv. Antonína. Všem Vám známým a mnohdy i anonymním dárcům, patří naše upřímné poděkování.