Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Investiční akce, opravy, údržba

Nová výstavba zahájená v roce 2006 je první etapa modernizace provozu Domu. Přístavbou a částečnou rekonstrukcí prvního podzemního podlaží vznikla nová kuchyně s veškerým příslušenstvím s kapacitou cca 220 hlavních jídel, kotelna, strojovna vzduchotechniky, zásobovací cesta, včetně zázemí pro zaměstnance. V prvním nadzemním podlaží je kromě vstupů do objektu a nadstandardního pokoje, umístěna jídelna s venkovní terasou pro cca 100 strávníků s vydávacím pultem a zázemím. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází víceúčelová společenská místnost, která se využívá jako prostor pro zájmovou a ergoterapeutickou činnost obyvatel, společenské a kulturní akce interní či s přístupem veřejnosti. Tento prostor lze využít též na případnou přednáškovou činnost, pro pořádání firemních či soukromých akcí. Přípravna tohoto prostoru je propojena s kuchyní dvěma výtahy. Kromě propojovací chodby do druhého nadzemního podlaží staré části Domu se zde nachází též dva nadstandardní pokoje se sociálním zázemím a vstup do rehabilitace, která byla zřízena v místech bývalého refektáře. Propojení staré a nové části je v každém podlaží. Tato přístavba byla uvedena do provozu 8. listopadu 2007.

Práce na modernizaci staré části Domu sv. Antonína byly započaty v roce 2008 a pokračují průběžně až do dnešních dnů. Velká pozornost je věnována stávajícím ubytovacím kapacitám. Byly zrušeny všechny čtyřlůžkového a vícelůžkové pokoje. Všechny pokoje byly vybaveny novými elektrickými polohovacími postelemi, novými skříněmi, průběžně je prováděna výměna podlahových krytin. Byla dokončena výměna oken v celém objektu. Oba dva výtahy prošly modernizací. Byly pořízeny automatické dveře z jednotlivých podlaží, v jídelně, do bezbariérového vstupu u lůžkového výtahu, pořízena zimní zahrada, elektrická markýza, zahradní mobiliář, nová křesla, nakoupeny pomůcky pro imobilní obyvatele, zástěny, bylo pořízeno nové osvětlení kaple a pod. Co se týká materiálně-technického zázemí, je třeba zmínit pořízení nových praček, sušiček, konvektomatů, hydraulických van, pracovních zahradních strojů. Byla též pořízena dvě devítimístná vozidla, která slouží dopravu obyvatel i zaměstnanců na různé společné akce. To vše je závislé na finančních prostředcích, které se nám podaří zajistit.

K těmto pracem je dlužno připomenout opravu příjezdové komunikace, vybudování nového oplocení do ulice Komenského, vybudování podia na pořádání různých společenských akcí v areálu domova, zřízení zahradního hřiště pro seniory. Byla provedena též oprava fasády, proběhla restaurace sochy sv. Antonína Poustovníka a další akce, které přispívají ke spokojenosti našich obyvatel a zaměstnanců.

V roce 2017 došlo k navázání spolupráce s firmou TEDOM Třebíč, která v objektu zřídila a provozuje novou kotelnu, včetně kogenerační jednotky. Bylo sjednoceno vytápění s tím, že vznikla jen jedna kotelna pro obě dvě části Domu. V průběhu těchto let jsme se též věnovali udržování a opravě zahrady, kterou navrhnul významný československý zahradní architekt Josef Vaněk. Stav této zahrady ve velké míře odpovídá původním návrhům architekta Vaňka, což ocenili i pracovníci Mendlovy univerzity Brno, kteří historicky mapují všechny realizované projekty na území České republiky.

Neméně významnou událostí byla i výstavba nové mateřské školy v areálu Domu sv. Antonína, kde Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského poskytnutím pozemku na výstavbu navázala úzkou spolupráci s biskupistvím brněnským. Mateřská školka byla otevřena v roce 2016, v roce, kdy Dům sv. Antonína slavil 80. výročí svého založení. Jedná se o ojedinělý projekt spolupráce předškolních dětí se seniory.