Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Konference 2013

„Tělo bez duše – duše bez těla?" Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger, farář v Kobylisích, českobratrská církev evangelická, OSVČ, lektor sociální práce, komunikace, supervize

Přednášku stáhnout zde

„Proč jsem zde a kam jdu? " Ing. Mgr. P. Marian Kuffa, kněz v Žakovcích na Slovensku, kde se věnuje lidem na okraji společnosti.

Přednášku (část 1) stáhnout zde

Přednášku (část 2) stáhnout zde

„Formy spirituální tísně.“ Bc. S.M. Maxmiliána Ludmila Holíková – zdravotní sestra v charitním domově pro řádové sestry v Městě Albrechticích.

Přednášku stáhnout zde

„Paliativní péče v zařízení sociální péče.” MUDr. Ladislav Kabelka, ředitel, vedoucí lékař v Domě léčby bolesti s hospice sv. Josefa v Rajhradě u Brna, pedagog

Přednášku stáhnout zde