Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Konference

Přednášející:

P.Marek František Drábek, Mgr., DiS, nemocniční kaplan, vedoucí týmu Duchovní péče v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.Současně v nemocnici pracuje na zkrácený úvazek jako zdravotní bratr.

S.M. Mirjana Ludmila Vinšová, Mgr., pastorační asistentka pověřená službou nemocničního kaplana v Nemocnici Milosrdných sester Karla Boromejského v Praze.

S.M. Maxmiliana Ludmila Holíková, Bc., zdravotní sestra, pracuje jako vrchní sestra v Charitním domově Kongregace MSKB v městě Albrechticích.

P.Gorazd Pavel Cetkovský O. Carm. v současné době duchovní správce farnosti Liboc, Praha 6.

Přednášku stáhnout zde

S.M. Přemysla Pavlína Marková, MUDr., pracuje jako lékařka na interním oddělení a ošetřovatelských lůžkách v Nemocnici Milosrdných sester Karla Boromejského v Praze.

Přednášku stáhnout zde

Dotazy - diskuse

Přednášku stáhnout zde

Moderace: Ředitel domu sv. Antonína - ing. Ladislav Chloupek.