Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Konference

Úvod:

Úvod stáhnout zde

Přednášející:

Duchovní život v terminálním stadiu života. Mons. Pavel Posád Biskup českobudějovický

Přednášku stáhnout zde

Duchovní doprovázení jako prevence syndromu vyhoření u pomáhajících profesí. Mgr. Petr Piler ředitel Komunity Salesiánů Dona Boska v Mor.Budějovicích

Přednášku stáhnout zde

Lékař a duchovní podpora nevyléčitelně nemocných. MUDr. Ladislav Kabelka primář Hospice v Rajhradě

Přednášku stáhnout zde

Charakteristika a prevence nejčastějších infekcí pro pracovníky v sociálních službách. MUDr. Zbyšek Pospíšil primář infekčního oddělení NT

Přednášku stáhnout zde

Spiritualita pacientů. Mgr. Marie Lazárková odborný pedagog na VOŠZ Znojmo

Přednášku stáhnout zde

Moderace: Ředitel domu sv. Antonína - ing. Ladislav Chloupek.