Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Konference

Ochrana života na obou jeho koncích P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha Th.D. kněz, pedagog, spisovatel, přednosta Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě UK

Přednášku stáhnout zde

Péče o pečující P.Karel Martin Satoria. kněz

Přednášku stáhnout zde

O naději v beznaději PhDr. Marie Macková Ph.D. Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno

Přednášku stáhnout zde

Psychické stavy umírajícího člověka, paralela s utrpením a smrtí Ježíše Krista MUDr. Vít Drápal praktický lékař pro dospělé v Kroměříži

Přednášku stáhnout zde