Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Konference 2015

  Úvod:

  Téma:

  Člověk není ostrov

  Přednášející:

  Moderní genetika a její aspekty, Dr. Mgr. P. Jiří Bůžek, administrátor farnosti Brno-Žebětín

  Vliv životního stylu na paměť a zvládání příznaků demence, MUDr. Kateřina Seardová, vedoucí výzkumného Centra pro poruchy paměti, neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny

  Nikdo tady není sám, Simona Medvěděvová, zdravotní sestra, nemocnice Žlutý kopec, Brno

  Poznámky k resuscitaci aneb každý zdravotník ení zkušený intenzivista, MUDr. Oldřich Nosek, praktický lékař pro dospělé, Nová a Stará Říše

  Moderace: Ředitel domu sv. Antonína - ing. Ladislav Chloupek.