Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

ŽÁDÁME O POMOC

                    Žádáme o pomoc při šití roušek pro ošetřující personál, který pečuje o obyvatele Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích. Děkujeme za dar, který bude sloužit k ochraně zdraví nás všech. Zájemci kontaktujte prosím aktivizační pracovnici Ludmilu Čáblovou email cablova.l@dsvamb.cz nebo na tel. 734 334 007, která Vám poskytne bližší informace.

Všem děkujeme za pomoc.              Ing. Petr Žák ředitel DSVA