Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

DNE 25.5. OTEVÍRÁME AREÁL DOMOVA PRO NÁVŠTĚVY

                        Za těchto podmínek:

- návštěvy budou probíhat denně v čase 14,00 -16,00 hod.

- na návštěvu svého blízkého mohou příjít max. 2 osoby

- návštěvy nebudou probíhat na pokojích, pouze v denní místnosti (stacionáři)

- doba návštěvy 30 minut, v případě příznivého počasí se může návštěva uskutečnit v zahradě domova

- návštěvy je nutno předem dohodnout s Bc. L. Čáblovou na tel. 734 334 007

- nutnost dodržení hygienických pravidel ( dezinfekce rukou, nošení roušky, dodržování odstupu)

- na návštěvu nechoďte v případě příznaku nemoci

Tato opatření je třeba dodržet, aby nedošlo k ohrožení zdraví našich obyvatel a veškerého personálu domova!

Za vedení DSVA Ing, Petr Žák, ředitel