Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY

 

Upozorňujeme na změny v návštěvách od 24. 5. 2021

·     

na místě se podrobit POC (tzv. antigennímu) testu s negativním výsledkem,  

·     

doložit negativní RT-PCR nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 48 hodin,

·     

doložit, že v době ne delší než  180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19,

·     

aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní. 

Ostatní opatření pro návštěvy zůstávají v platnosti.