Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Konference 2012

„Psychosociální a duchovní opora v péči o pacienty." Prof. PhDr. Vladimír Smékal,CSc., profesor psychologie MU, ředitel Výzkumného centra vývoje osobnosti a etnicity, pedagog,lektor.

Přednášku stáhnout zde

Jak může pacient-křesťan o sobě rozhodovat, když se už rozhodovat nemůže? Křesťan a zástupné rozhodování na konci života. MUDr. ThLic. Jaromír Matějek Ph.D., Th.D. Akademický pracovník Ústavu etiky 3. LF UK Externí spolupracovník Katedry teologické etiky a spirituální teologie KTF.

Přednášku stáhnout zde

Duchovní tíseň na přirozeném sklonku lidského života Bc. S. M. Maxmiliána Ludmila Holíková scb.

Přednášku stáhnout zde

Spirituální doprovázení umírajících- kazuistika Mgr.et Bc.S.M. Faustyna Marie Bubová scb.

Přednášku stáhnout zde

Pohled Bible na nemoc a uzdravení ThLic. Mgr.P.Stanislav Pacner. Th.D. kněz v Rousínově, odborný asistent na katedře Biblických věd CMTF UP Olomouc, pedagog.

Přednášku stáhnout zde

Paliativní péče v zařízení sociální péče MUDr. Ladislav Kabelka Ph.D, ředitel, vedoucí lékař v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna, pedagog.

Přednášku stáhnout zde