Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Podmínky pro příjem

 • vlastní rozhodnutí a souhlas pro život v tomto zařízení,
 • řádně vyplněná žádost o přijet,
 • starobní nebo invalidní důchod
 • další skutečnosti hodné zřetele (viz cílová skupina),
 • uzavřená Smlouva o poskytnutí služby sociální péče.

 

Obecným pravidlem pro odsouhlasení přijetí je vyjádření přijímací komise ve složení :

ředitel, sociální pracovník, vedoucí přímé obslužné péče, zástupce Kongregace SCB. Řídí se pořadníkem žádostí, sociální potřebností a uvolněným místem v Domově.

 

Překážky příjmu

 • infekční a parazitární choroby,
 • demence vyžadující umístění v sociálním zařízení se službou ,,zvláštní režim"
 • tuberkulóza v akutním stádiu,
 • psychózy a psychické poruchy, které ohrožují ostatní klienty,
 • alkoholismus a toxikománie,
 • zdravotní stav , který vyžaduje akutní nemocniční péči,
 • vlastnosti, které by závažně narušovaly kolektivní soužití.