Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Současné potřeby

V roce 2017 byla aktualizována projektová dokumentace pro stavební povolení na II. etapu modernizace Domu sv. Antonína. Předmětem této etapy bude vybudování nového pavilonu pro ubytování obyvatel s kapacitou 75 míst. Podrobněji viz. Připravované investiční akce. Studii si můžete prohlédnout zde.

Dary, finanční přispění i morální povzbuzení je pro nás všechny, kteří usilujeme o zachování a rozvíjení péče o potřebné v duchu křesťanských hodnot, velkou podporou a závazkem.

Forma přispění, technické provedení je možné dohodnout osobně, telefonicky, e-mailem, apod. Pro urychlení a v případě, že se rozhodnete přispět na základě darovací smlouvy, je možné si koncept darovací smlouvy stáhnout zde Darovací smlouva.