Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Způsob příjmu plateb

Domov pro seniory a zdravotně postižené, odlehčovací služby.

  1. Obyvatelům je v souladu se Smlouvou a se zákonem č.108/2006 Sb. odečteno 15% z důchodu jako kapesné, které musí Obyvatel obdržet, nedohodne.li se s Poskytovatelem jinak.
  2.  

  3. Ze zbývající části důchodu bude odečtena částka potřebná k úhradě pobytu v Domě, dále budou odečteny ostatní platby (léky, ostatní nákupy, vyžádané platby apod.) a zbývající část bude vyplacena nebo převedena na konto Obyvatele dle jeho pokynů.
  4.  

  5. V případě, že by Obyvatel nebyl schopen pokrýt po odečtení kapesného vzniklé náklady na pobyt, bude o úhradu požádán příbuzný nebo jiný plátce dle určení Obyvatele, viz Dohoda o úhradě nedoplatku.
  6.  

  7. Příspěvek na péči Obyvatel poskytne Domu tak, že dá souhlas k zasílání na jeho účet.
  8.  

  9. Převzetí veškerých plateb potvrdí Obyvatel svým podpisem