Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Historie Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského vznikla po třicetileté válce ve francouzském městě Nancy v roce 1652. Od počátku se sestry věnovaly pečovatelské službě, vyučování i výchově mládeže. Do českých zemí se sestry dostaly v roce 1841, kdy zároveň získaly papežské schválení. Od té doby slouží potřebným lidem jak v nemocnicích, tak v ústavech sociální péče, na různých místech České republiky.

V roce 1843 byl zřízen mateřský dům kongregace, z kterého byly v roce 1936 poslány do Moravských Budějovic dvě sestry, aby zde připravily domov pro budoucí obyvatelky kláštera (více viz www.boromejky.cz).